• ഫോൺ: 0086- (0) 10-60296356
 • ഇ-മെയിൽ: zohonice@zohonice.com
 • ഫാക്ടറി ടൂർ

  വർക്ക്‌ഷോപ്പ്

  1

  1

  1

  1

  എക്സിബിറ്റൺ ഹാൾ

  1

  1

  1

  1

  സോഹോണിസിലേക്ക് സ്വാഗതം

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

  1

  1

  1

  1

  1